Gamla ursäkter duger inte i ett modernt samhälle – Seher Yilmaz

Vänner, det går bra för oss nu. Det går bra för jämställdhetsfrågan och tillsammans leder vi de feministiska kamperna framåt. Jag känner det när jag läser tidningen, när jag hör mina kollegor prata med varandra över morgonkaffet, när jag ser företag göra reklam där de ifrågasätter de traditionella könsnormerna och jag ser det här inne idag.
Men ännu finns det saker kvar att göra. För även om frågorna är aktuella, speglas inte samhället så som det ser ut i media, i näringslivet, på arbetsplatserna eller i politiken. Tillsammans kan vi ändra det och se till att alla kön, färger och former speglas.
Endast två av nio partiledare i riksdagen, är kvinnor. Åtta av tio experter i media är män. De tio vanligaste namnen i svenska ledningsgrupper är mansnamn. Fler män än kvinnor nomineras till riksdagen och till kommunfullmäktige runt om i landet. Att inte lyckas spegla samhället och representera alla de erfarenheter som finns är ett misslyckande och det är ett demokratiproblem.
”Dom finns inte” är inte längre ett argument som biter. Vi på Rättviseförmedlingen vet att kompetensen finns och vi har visat det gång på gång under fyra års tid. Nu är det dags för partierna att göra det som vi på Rättviseförmedlingen har lyckats med. Det är dags för partierna att slå fast att kompetensen finns! Det är dags för partierna bryta normer kring kön och vithet, och att se över vad som hindrar en rättvis representation i deras egna organisationer och därmed i den politiska makten. För gamla ursäkter duger inte i ett modernt samhälle.
Till alla er partipolitiker där ute, vi tror att ni kan bättre! Vi tror att ni kan driva förändringen i rätt riktning. För att lyckas med det behöver ni tänka till när ni värvar medlemmar, tillsätter arbetsgrupper, bestämmer vem som ska representera er i media, ber om nomineringar och slår fast era listor. Räkna på hur det ser ut! Märker ni några likriktningar eller skevheter? Rätta till det ni upptäcker. Och glöm aldrig att kompetensen finns!
Till alla oss väljare, det är dags att vi ställer krav på rättvis representation! Vi får aldrig glömma bort att det är vi som bestämmer. Det är fastslaget i regeringsformens första paragraf, ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Hädanefter ska vi när vi ser skevheter i olika sammanhang påtala det. Och när vi påtalar det, ska vi också påminna om att skevheterna går att rätta till och att hjälp finns.
Vänner, det går bra för oss. Låt oss ta vara på det. Låt oss kräva rättvis representation för att ingen ska växa upp och tro att de inte kan bli vad de vill bli, för att inte partier som inte representerar Sverige så som det ser ut ska få styra politiken. Låt oss visa vad kraften från mer än 60 000 outtröttliga rättviseförmedlare kan skapa tillsammans.
Tack.

Annonser